21 سپتامبر 2022
ویژگی های بارز سالن آمفی تئاتر

ویژگی های بارز سالن آمفی تئاتر

ویژگی های بارز سالن آمفی تئاتر چگونه میتوان سالن آمفی تئاتر را با رعایت استاندارد های فنی و ایمنی طراحی کرد و در عین حال فضایی […]
19 سپتامبر 2022
اجرای صوت و تصویر

اجرای صوت و تصویر

اجرای صوت و تصویر در سیستم صوت و تصویر سالن های آمفی تئاتر طراحی اجزای صوت و تصویر و جا نمایی آنها و محل قرار گیری […]
19 سپتامبر 2022
اجزا سالن آمفی تئاتر

اجزا سالن آمفی تئاتر

اجزا سالن آمفی تئاتر   در طراحی سالن های آمفی تئاتر باید به شکل پلکانی آن توجه کنیم به عبارت دیگر تماشاچیان روی صندلی ها از […]
18 سپتامبر 2022
فواید نظارت و تجهیز سالن همایش

فواید نظارت و تجهیز سالن همایش

فواید نظارت و تجهیز سالن همایش فواید نظارت و تجهیز سالن آمفی تئاتر،همایش و چند منظوره توسط نیروی متخصص و پیمانکار: سالن چند منظوره چیست؟ فواید […]